Herroepingsrecht en Privacyverklaring AVG

 

U heeft te allen tijde het recht de aankoop, binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgaaf van reden ongedaan te maken/te ontbinden.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product(en) retour te sturen.
Als u aankoop in goede orde is ontvangen, zullen wij het volledige bedrag van de geretourneerde goederen en eventuele verzendkosten binnen 7 dagen op het door u aangegeven rekeningnummer overmaken.
Verzendkosten crediteren wij alleen als de volledige bestelling wordt geretourneerd.
Neem voordat u een artikel terugstuurt altijd eerst contact op met E-Tail Trail op het volgende emailadres: info@etailtrail.nl.
De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden.
Artikelen dienen compleet en in een deugdelijke verpakking te zitten. Artikelen die beschadigd of zichtbaar gebruikt zijn, komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.
Maatwerkgoederen, zoals straatnaamborden en emaille naam en huisnummers vallen buiten deze regeling en kunnen niet worden geretourneerd.
U kunt uw herroepingsrecht via bovenstaand emailadres aan ons communiceren, onder vermelding van ordernummer en de artikelen die u wilt retourneren.
—————————————————————————————————————————————–

PRIVACYVERKLARING EN AVG WETGEVING

E-Tail Trail V.O.f., gevestigd aan de Loevestein 179 2403JH Alphen aan den rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

E-Tail Trail verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@etailtrail.nl, dan verwijderen wij deze informatie. E-Tail Trail verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te vragen om een recensie over ons te geven
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

E-Tail Trail verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

E-Tail Trail neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van E-Tail Trail) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

E-Tail Trail bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: 7 jaar – fiscaal bewaartermijn
Adresgegevens: 7 jaar – fiscaal bewaartermijn
Telefoonnummer: 7 jaar – fiscaal bewaartermijn
E-mailadres: 7 jaar – fiscaal bewaartermijn
IP-adres: Deze wordt zo snel mogelijk verwijderd
Bankrekeningnummer: 7 jaar – fiscaal bewaartermijn

Delen van persoonsgegevens met derden

E-Tail Trail deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. E-Tail Trail blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt E-Tail Trail uw persoonsgegevens nooit aan andere derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

E-Tail Trail gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. E-Tail Trail gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij geen cookies die uw surfgedrag bijhouden en zullen wij geen op maat gemaakte content en advertenties aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@etailtrail.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. E-Tail Trail zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. E-Tail Trail wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

E-Tail Trail neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@etailtrail.nl

Deze privacyverklaring kan eenzijdig en zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. De meest recente versie is altijd online te vinden.

Laatste wijziging: 23 mei 2018

 

.