Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van E-Tail Trail en op alle bestellingen die u, hierna “u” of “de opdrachtgever”, bij E-Tail Trail verricht en op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en E-Tail Trail.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij en voor zover de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door E-Tail Trail is aanvaard.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door E-Tail Trail gedane aanbiedingen en prijsopgaven, ook die op de website, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u per e-mail de orderbevestiging van E-Tail Trail ontvangt nadat u via de website een bestelling heeft geplaatst.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijsopgaven van E-Tail Trail en alle bedragen die door E-Tail Trail aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn inclusief BTW, in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten). Indien van toepassing kunt u de BTW op de aangifte omzetbelasting verrekenen.

3.2 Er worden altijd vrachtkosten in rekening gebracht ongeacht het aantal artikelen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering en transport

4.1 Bestellingen worden standaard verzonden met PostNL.

Artikel 5. Betaling

Betaling geschiedt per iDEAL, Paypal of vooruitbetaling (per bankoverschijving of internetbankieren). Betaling op 14 dagen is ook mogelijk.

iDEAL is een gezamenlijk initiatief van Rabobank, SNS Regio bank, Fortis, ABN AMRO, Friesland bank, ASN bank en ING bank. Met iDEAL kunnen online aankopen veilig en gemakkelijk worden afgerekend, in de vertrouwde internet betaalomgeving van de eigen bank. Internetbankierders kunnen direct gebruik maken van iDEAL, zonder zich daarvoor eerst te hoeven aanmelden. Na elke betaling met iDEAL verschijnt een bevestiging die afgedrukt kan worden. Ook binnen internetbankieren en op rekeningafschriften is elke betaling met iDEAL zichtbaar. Met iDEAL betalen is bij E-Tail Trail gratis.

Met Paypal kunnen online aankopen veilig en gemakkelijk worden afgerekend. Met Paypal betalen is bij E-Tail Trail gratis.

Vooruitbetalen per bankoverschijving of internetbankieren: ‘Vooruitbetaling’ betekent dat de opdrachtgever, na het invoeren van de bestelling, eerst het orderbedrag zelf overmaakt op de rekening van E-Tail Trail. Dit kan bijvoorbeeld via internetbankieren. Belangrijk: In de betaalomschrijving dient altijd het klantnummer en het ordernummer van de bestelling vermeld te worden. Zodra de betaling ontvangen is, worden de goederen verzonden.

Bij betaling op 14 dagen, krijgt u altijd eerst het online bestelde product thuisbezorgd en hoeft u daarna pas te betalen. Daarnaast kunt u altijd winkelen wanneer het u uitkomt omdat u pas na 14 dagen hoeft te betalen. De factuur wordt per mail verstuurd of ontvangt u bij uw bestelling. Deze optie wordt u gratis aangeboden. De minimale leeftijd is 18 jaar en u bent woonachtig in Nederland.  U gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Afterpay. Afterpay is mogelijk bij bestellingen van € 20,00.

Artikel 6. Herroepingsrecht

Zie de aparte pagina op deze website

Artikel 7. Klachten en vragen

7.1 Voor klachten en vragen kan de opdrachtgever terecht bij onze klantenservice:  info@etailtrail.nl

7.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of, indien de klacht geen betrekking heeft op de goederen zelf, binnen bekwame tijd nadat het feit waarover de opdrachtgever een klacht heeft zich heeft voorgedaan, volledig en duidelijk omschreven gemeld te worden.

7.3 E-Tail Trail beantwoordt klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal E-Tail Trail binnen de termijn van 7 kalenderdagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garanties

8.1 Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde exemplaar. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

8.2 E-Tail Trail sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van E-Tail Trail of door E-Tail Trail ingeschakelde derden.

8.3 Mocht, onverminderd het in de vorige leden bepaalde, enige aansprakelijkheid van E-Tail Trail worden aangenomen, dan is deze schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de door E-Tail Trail geleverde goederen.

Betalingsvoorwaarden van AfterPay

Afterpay heeft aanvullende voorwaarden. Open voorwaarden >

X